sahirparkour Služby Influencer

Influencer

Je slovo anglického původu, které v češtině nemá doslovný překlad. Influencer je ten, kdo dokáže motivovat a ovlivňovat druhé. Často se jedná o osobu, která překročí určité limity, prošlape cestu či ji přizpůsobí novým podmínkám.

Díky sociálním sítím se influencery stávají především Youtubeři, jejichž sledovanost mladou generací je obrovská a daleko převyšující původní kanály, jako například televize, tisk či PPC reklama. Youtubeři jsou autentičtí, protože každé video je podloženo zdokumentovanou akcí, prakticky v reálném čase.

Má videa se věnují tématům z oblasti parkouru, sportu obecně, cestování, osobního rozvoje, fashion a zdravého životního stylu.

Pokud se zabýváte některým z výše zmíněných oborů, nabízím Vám dlouhodobou spolupráci přínosnou pro Vás i mé followery, tedy mladé aktivní teenagery se zájmem o osobní růst a lifestyle.

Načítání...